Työmarkkinajärjestelmä

Työmarkkinasopimuksia tehdään monella tasolla: Euroopassa, keskusjärjestöjen kesken, liittojen kesken ja työpaikoilla.