Työaika

Työntekijä ja työnantaja sopivat työajasta, jota on noudatettava. Säännöllisen työajan ylittävä aika kerryttää korvauksia.