Sosiaaliedut

Työstä karttuu ansioihin suhteutettua sosiaaliturvaa. Muun muassa sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen ja työttömyysturvan suuruus määräytyy ansiotulojen mukaan.